Je handen kunnen levens redden!
Kids save lives

Organiseert u een activiteit in het kader van Restart A Heart 2016?

Schitterend! Vul dan snel ons online formulier in en we plaatsen uw activiteit op onze website.

16 oktober 2016 = European restart a heart day

Laat ons meer dan 100.000 levens redden!

De vierde editie van door de Europese Reanimatieraad (ERC) georganiseerde « Restart a Heart Day » vindt plaats op 16 oktober 2016. Het doel is het grote publiek, en specifiek de kinderen aan te leren hoe een hart te herstarten bij een slachtoffer van een hartstilstand en hoe de zeer lage overlevingskansen na een hartstilstand te verhogen. De Belgische Reanimatie Raad (BRC) en de Belgische Cardiologische Liga zullen verschillende activiteiten (tussen 10 en 21 oktober) ondersteunen.

Dit jaar legt de campagne “Kinderen Redden Levens – "Handen die helpen – Kinderen trainen is ze trainen voor het leven" van het ERC het accent op het noodzaak om onze scholieren op te leiden. In dit kader, op zondag 16 oktober, zal de BRC een initiatie aan de reanimatie organiseren in het Universitair Kinderziekenhuis Reine Fabiola. Dit om zowel de kinderen als hun ouders te sensibiliseren.

In het wetenschappelijke tijdschrift “Resuscitation (2016.06.005) werd volgend Editorial gepubliceerd.

Böttiger BW, et al

Kinderen Redden Levens – Verklaring over het ERC standpunt betreffende het onderwijs in CPR aan schoolgaande kinederen. "Handen die helpen – Kinderen trainen is ze trainen voor het leven"

Plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis (Out-of-Hospital Cardiac Arrest, OHCA) met een niet geslaagde cardiopulmonale reanimatie (CPR) is de derde voornaamste doodsoorzaak in de geindustrialiseerde landen. (1) Na een OHCA is het gemiddelde overlevenspercentage 2 tot 10%.(2-4) In Europa en in de VS samen overlijden jaarlijks 700.000 mensen ten gevolge van een OHCA. Dezelfde cijfers zijn terug te vinden in andere geindustrialiseerde landen in de wereld. Meer levens kunnen gered worden indien meer lekenhulpverleners onmiddellijk met CPR starten.(2) De aanrijtijd van de dringende medische hulpdiensten kan 6-12 minuten bedragen en soms kan het zelfs meer zijn. Spijtig genoeg zullen de hersenen na een hartstilstand afsterven binnen de 3-5 minuten door afwezigheid van bloedtoevoer.(5) Familieleden, vrienden en andere omstanders zijn in 70% van de OHCA gevallen getuige van de hartstilstand.(2,5) De potentieel dodelijk tijdskloof tot de spoeddiensten aankomen bij de patiënt kan dus succesvol overbrugd worden door lekenhulpverleners. Tijdens de eerste minuten na een OHCA is er nog voldoende zuurstof in bloed en longen, en het onmiddellijk uitvoeren van borstcompressies door omstanders kan elk jaar duizenden levens redden.(6) Effectieve CPR is redeljk gemakkelijk uit te voeren – lekenhulpverleners kunnen geen schade berokkenen door te reanimeren. Reanimatie door omstanders verhoogt de overleveningskans van een patiënt met een factor 2 tot 4.(2) Maar er zijn slechts een heel klein aantal landen waar reanimatie door omstanders in 60-80% wordt uitgevoerd; in de meeste landen haalt men de 20% niet.(7) Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal reanimaties door omstanders.(8–13) Dit is de meest succesvolle manier om de hele populatie te bereiken. Het hoogste aantal reanimaties door omstanders vindt men in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen opleiding in CPR krijgen sinds tientallen jaren,(12) en dit concept begint zich progressief uit te spreiden. Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd in 2015, een gezamenlijke verklaring van de European Resuscitation Council (ERC), de European Patient Safety Foundation (EPSF), de International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) en de World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA).(6,10,11) In deze verklaring raad men een jaarlijkse, twee uur durende reanimatietraining aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen.(9) Op jonge leeftijd beginnen met reanimatieopleiding is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden: kinderen zullen niet vergeten hoe ze een leven kunnen redden.(14) Professionele gezondheidwerkers, leraars die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren en zo vermenigvuldigen ze allen dergelijke opleidingen.(15) De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

Met het initiatief “Kids Save Lives”, “Kinderen Redden Levens” (Fig. 1), maken we het mogelijk om de overleving van slachtoffers van een OHCA met een factor twee tot vier te laten toenemen. Wereldwijd kunnen we gemakkelijk jaarlijks een additionele 300.000 levens redden, zowat duizend per dag en dus bijna een leven per minuut.

De 10 ERC principes – de overleving bevorderen met “Kids Save Lives” (kinderen redden levens)

Referenties

BRC logo
www.erc.edu www.liguecardioliga.edu www.brc.be

Download de affiche en de flyer:

affiche Affiche A4 (pdf, 4.5 MB) flyer Flyer A5 (pdf, 0.6 MB)


Stuur de download link voor affiche + flyer:
http://restartaheart.be/data/2015/flyerA4-posterA4-NL.zip

Download de flyer:

flyer Flyer A5 (pdf, 4.5 MB) flyer

Activiteiten rond ERHD 2016

Een leven redden = makkelijk als 1,2,3

Bel 112

 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Kijk of het slachtoffer reageert
 • Roep om hulp
 • Kantel het hoofd achterover, til de kin omhoog en controleer de ademhaling
 • Als het slachtoffer niet normaal ademt, dan is reanimatie noodzakelijk
 • Bel 112 en vraag om een ambulance. Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag een omstander een Automatische Externe Defibrillator (AED) te halen

Hartmassage

 • Plaats de hiel van je hand in het midden van de borstkas
 • Plaats je andere hand op je eerste hand en haak de vingers in elkaar
 • Druk de borstbeen in op het ritme van het liedje "Stayin' Alive" tot de aankomst van een AED of tot ambulancezorgverleners het overnemen
 • Als je kunt beademen geef dan 2 beademingen om de 30 borstcompressies. Geef anders borstcompressies zonder onderbreking
 • Druk zo hard je kunt. Wees gerust, je kan niets verkeerd doen!
 • Indien mogelijk wissel tijdens het uitvoeren van de reanimatie iedere 2 minuten af met een andere hulpverlener

Schok

Wanneer de AED beschikbaar is, zet hem direct aan en volg de aanwijzingen.

Glimlach

 • Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot hulpverleners zeggen dat u mag stoppen
 • Glimlach! Uw handen kunnen een hart weer laten kloppen en een leven redden
 • Iets doen is ALTIJD beter dan niets doen
 • Goed gedaan!

Activiteiten rond EHRD 2015

"Verdubbel aantal defibrillatoren"

De Belgische reanimatieraad wil dubbel zoveel defibrillatoren op publieke plaatsen: in totaal hangen er op dit moment 3.500 toestellen. Ze vragen nu een verdubbeling van defibrillatoren in drukke woonwijken of aan apotheken. Met zo een toestel kan je mensen die een hartstilstand krijgen, snel reanimeren. Met dubbel zoveel toestellen kunnen er zelfs 3.000 extra levens per jaar gered worden.

Het Laatste Nieuws

“Verdubbel aantal defibrillatoren”

De Belgische reanimatieraad wil dubbel zoveel defibrillatoren op publieke plaatsen: in totaal hangen er op dit moment 3.500 toestellen. Ze vragen nu een verdubbeling van defibrillatoren in drukke woonwijken of aan apotheken. Met zo een toestel kan je mensen die een hartstilstand krijgen, snel reanimeren. Met dubbel zoveel toestellen kunnen er zelfs 3.000 extra levens per jaar gered worden.

VTM Nieuws

PXL en ziekenhuizen leren levens redden op 'Restart a Heart Day'

In het kader van de derde 'Restart a Heart Day' gaat de hogeschool PXL reanimatietechnieken aanleren om mensen levens te leren redden. Ze werkt samen met het Jessaziekenhuis, AZ Vesalius, Sint-Trudoziekenhuis, Sint-Franciscusziekenhuis, het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde (PIVH) en de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Het Belang van Limburg

Leer een leven redden

In België zijn 10.000 mensen per jaar slachtoffer van een hartaanval. Een hartstilstand kan zich overal voordoen, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intense fysieke inspanning. Het merendeel doet zich voor thuis.

http://www.gezondheid.be

Man overleeft hartaanval dankzij externe defibrillator in sporthal

Lees het artikel uit Het Laatste NieuwsBekijk de activiteiten van 2014.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België