Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België
Je handen kunnen levens redden!
De maatschappij redt levens

Organiseert u een activiteit in het kader van Restart A Heart 2019?

Schitterend! Vul dan snel ons online formulier in en we plaatsen uw activiteit op onze website.

16 oktober = European restart a heart day

Laat ons meer dan 100.000 levens redden!

Op 16 oktober aanstaande zal de zesde editie van "Restart a Heart" doorgaan, een Europese dag en sinds dit jaar ook een werelddag, om de bevolking te sensibiliseren voor plotse hartstilstand. Deze wordt georganiseerd door de Belgische Reanimatieraad (BRC) ende Belgische Cardiologische Liga. De campagnes “Uw handen kunnen levens redden”, “Kinderen redden levens” en “Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden” hebben als doelstelling het grote publiek te sensibiliseren voor en te vormen in de levensreddende handelingen, teneinde de lage overlevingskans na een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) te verhogen.

De getuigen van een OHCA, jong en oud, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (112 oproepen, borstcompressies geven en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met acties zoals «Restart a Heart », kunnen we de overleving van slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis met een factor twee tot vier verhogen. In België zou het dan mogelijk zijn om elk jaar 3000 levens meer te kunnen redden!

Dit is een maatschappelijke interventie!

"Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal reanimaties door omstanders." 1

Dit is de meest succesvolle manier om de hele bevolking te bereiken. Het hoogst aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR). Dit concept begint zich progressief te verspreiden. Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men een jaarlijkse reanimatietraining van minimum twee uur aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen. Op jonge leeftijd een reanimatieopleiding krijgen is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen vergeten niet snel hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leerkrachten die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren. Op die manier kan men dergelijke opleidingen vermenigvuldigen. De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

Vanaf september 2018 wordt voor het vierde schooljaar op rij, in alle secundaire scholen in Vlaanderen minstens 2 lesuren CPR gegeven aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De « Task Force » CPR-AED van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits, zet zijn werk verder teneinde enerzijds de CPR-lessen te veralgemenen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs en anderzijds AED’s in scholen te plaatsen.

Sinds januari 2018, onder impuls van de Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap, Marie Martine Shyns, wordt er in elke school en elk jaar van het secundair onderwijs 3 uur reanimatieopleiding gegeven.

In België krijgen naar schatting tussen 10.000 en 15.000 personen jaarlijks een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis; dit is zowat 30 per dag. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waarbij de hartcontracties zwak en chaotisch zijn. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbare hersenschade treedt reeds op na 3 minuten. Onmiddellijke actie is dus vereist om neurologische schade te vermijden en te beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen en het hart weer te laten pompen: het toedienen van een elektrische schok (= defibrillatie).

Op dit ogenblik telt men in België ongeveer 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED-toestellen, waarvan 70% in privébezit (sportclubs, bedrijven…). De Belgische Reanimatieraad, gesteund door de Belgische Cardiologische Liga heeft de ambitie om het aantal publieke AED-toestellen in woonwijken en scholen te verdubbelen. Het verhogen van het aantal beschikbare AED’s, samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie, kan in België op termijn leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar.

Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan onze doelstelling om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil je ook graag je steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

1Volgens Böttiger BW, et al en de European Resuscitation Council (ERC)

BRC logo
www.erc.edu www.liguecardioliga.edu www.brc.be

Download de affiche en de flyer:

affiche Affiche A4 flyer Flyer A5 poster Poster A2

Snelheid van de borstcompressies op het ritme van StromaeLaerdal Zoll

Activiteiten rond ERHD 2018

Bekijk de activiteiten van 2018.

3 Eenvoudige Handelingen om een Leven te Redden

Bel 112

 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Kijk of het slachtoffer reageert
 • Geen reactie vorm dan de 112
 • Kantel het hoofd achterover, til de kin omhoog en controleer de ademhaling
 • Als het slachtoffer niet normaal ademt, dan is reanimatie noodzakelijk
 • Spreek met de 112 en vraag om een ambulance. Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag een omstander een Automatische Externe Defibrillator (AED) te halen

Hartmassage

 • Plaats de hiel van je hand in het midden van de borstkas
 • Plaats je andere hand op je eerste hand en haak de vingers in elkaar
 • Druk de borstbeen in op het ritme van het liedje "Stayin' Alive" (100 tot 120/min) tot de aankomst van een AED of tot ambulancezorgverleners het overnemen
 • Als je kunt beademen geef dan 2 beademingen om de 30 borstcompressies. Geef anders borstcompressies zonder onderbreking
 • Druk zo hard je kunt. Wees gerust, je kan niets verkeerd doen!
 • Indien mogelijk wissel tijdens het uitvoeren van de reanimatie iedere 2 minuten af met een andere hulpverlener

Schok

Wanneer de AED beschikbaar is, zet hem direct aan en volg de aanwijzingen.

Glimlach

 • Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot hulpverleners zeggen dat u mag stoppen
 • Glimlach! Uw handen kunnen een hart weer laten kloppen en een leven redden
 • Iets doen is ALTIJD beter dan niets doen
 • Goed gedaan!
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België