Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België
Je handen kunnen levens redden!
De maatschappij redt levens

Organiseert u een activiteit in het kader van Restart A Heart 2018?

Schitterend! Vul dan snel ons online formulier in en we plaatsen uw activiteit op onze website.

16 oktober = European restart a heart day

Laat ons meer dan 100.000 levens redden!

Op 16 oktober vindt in België de vijfde editie van “Restart a Heart” plaats, de Europese sensibiliseringsdag rond een plotse hartstilstand. Deze dag wordt georganiseerd door de Belgian Resuscitation Council (BRC) en de Belgische Cardiologische Liga. De campagnes “Jouw handen kunnen levens redden” hebben als doel het grote publiek bewust te maken van de levensreddende handelingen die de lage overlevingskansen van een hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) verhogen en hen daarin te vormen.

De getuigen van een OHCA, jongeren en ouder, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (De 112 oproepen, borstcompressies uitvoeren en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met programma’s zoals «De maatschappij redt levens » en « Kinderen redden levens», kunnen we de overleving van slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis met een factor twee tot vier verhogen. In België zou dit gemakkelijk elk jaar 3000 levens meer kunnen redden!

Dit is een maatschappelijke interventie!

“Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal reanimaties door omstanders.”1

Dit blijkt de meest succesvolle manier te zijn om de hele bevolking te bereiken. Het hoogste aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR) krijgen. Dit concept begint zich progressief te verspreiden. Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men een jaarlijkse reanimatietraining van twee uur aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker anderen te helpen. Op jonge leeftijd beginnen met een reanimatieopleiding is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen zullen niet snel vergeten hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leraren die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren en zo worden dergelijke opleidingen vermenigvuldigd.
De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

In België krijgen naar schatting 10.000 personen jaarlijks een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waardoor de hartcontracties zwak en chaotisch zijn. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbaar hersenschade treedt reeds na 3 minuten op. Onmiddellijke actie is dus vereist om neurologische schade te vermijden en beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen en het hart weer te laten pompen: het toedienen van een elektrische schok (= defibrillatie).

Op dit ogenblik telt België ongeveer een 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED toestellen. De Belgische Reanimatieraad, gesteund door de Belgische Cardiologische Liga heeft de ambitie om het aantal publieke AED toestellen in woonwijken te verdubbelen. Het verhogen van het aantal beschikbare AED’s samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie kan op termijn in België leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar.

Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan de doelstelling, tevens ook van de Belgische Cardiologische Liga, om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil je ook graag je steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

1Volgens Böttiger BW, et al en de European Resuscitation Council (ERC)

BRC logo
www.erc.edu www.liguecardioliga.edu www.brc.be

Download de affiche en de flyer:

affiche Affiche A4 flyer Flyer A5 poster Poster A2

Snelheid van de borstcompressies op het ritme van StromaeLaerdal Zoll

Activiteiten rond ERHD 2018

Bekijk de activiteiten van 2017.

3 Eenvoudige Handelingen om een Leven te Redden

Bel 112

 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Kijk of het slachtoffer reageert
 • Geen reactie vorm dan de 112
 • Kantel het hoofd achterover, til de kin omhoog en controleer de ademhaling
 • Als het slachtoffer niet normaal ademt, dan is reanimatie noodzakelijk
 • Spreek met de 112 en vraag om een ambulance. Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag een omstander een Automatische Externe Defibrillator (AED) te halen

Hartmassage

 • Plaats de hiel van je hand in het midden van de borstkas
 • Plaats je andere hand op je eerste hand en haak de vingers in elkaar
 • Druk de borstbeen in op het ritme van het liedje "Stayin' Alive" (100 tot 120/min) tot de aankomst van een AED of tot ambulancezorgverleners het overnemen
 • Als je kunt beademen geef dan 2 beademingen om de 30 borstcompressies. Geef anders borstcompressies zonder onderbreking
 • Druk zo hard je kunt. Wees gerust, je kan niets verkeerd doen!
 • Indien mogelijk wissel tijdens het uitvoeren van de reanimatie iedere 2 minuten af met een andere hulpverlener

Schok

Wanneer de AED beschikbaar is, zet hem direct aan en volg de aanwijzingen.

Glimlach

 • Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot hulpverleners zeggen dat u mag stoppen
 • Glimlach! Uw handen kunnen een hart weer laten kloppen en een leven redden
 • Iets doen is ALTIJD beter dan niets doen
 • Goed gedaan!
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België